De Muzen - Werkplaats voor stem zang en psychosynthese

De stem en het lied als middel tot zelfontplooiing

De Kleuren van de Stem

Tweedaagse geaccrediteerde nascholing

0

Opleiding en Training

Ieder mens heeft een persoonlijk palet van klankkleuren. Juist dat persoonlijke kleurenpalet, wat ontstaan is in wisselwerking met het leven, maakt dat de stem zo’n prachtig en krachtig instrument is in coaching en therapie. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier toch aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor het lied.

De methodieken zijn eenvoudig en goed toepasbaar en kunnen een mooie aanvulling zijn op je manier van werken.

Kosten: € 290,- inclusief reader, lunch