De Muzen - Werkplaats voor stem zang en psychosynthese

De stem en het lied als middel tot zelfontplooiing

Het land van je Ziel

een ochtend om je hart uit te zingen en je ziel te voeden

0

Meditatie

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed. Hoornik

We zingen eenvoudige liederen (joods, mantra’s, indiaans, wereldmuziek) Soms verstillend of troostend, dan weer vreugdevol, krachtig en speels. Korte meditatieve momenten brengen je meer in het ‘zijn’, waardoor je ‘luisterend’ gaat zingen. De afwisseling van het zingen van liederen met meditatieve en reflectieve oefeningen zorgt voor een verdiepende wisselwerking. Voor ieder die zijn/haar stem wil laten klinken en het plezier van samen zingen wil ervaren.

Ochtenden om je hart uit te zingen en je ziel te voeden.

Start maandelijks: 15 januari , tweewekelijks: 4 maart

Kosten: Maandelijks (7x): € 235,-  Tweewekelijks (4x): €135,-

Opgave: mariejanvanoort@gmail.com / info: www.demuzen.com