Chitree - Bewustzijn in beweging

Chi of Qi is levenkracht en de boom (Tree) van oudsher het symbool voor het leven zelf. Bomen verbinden, ze wortelen in de aarde, de stam geeft kracht en zorgt ervoor dat de takken naar de hemel kunnen reiken. Hoewel bomen zich niet verplaatsen, zijn ze wel het toonbeeld van dynamiek. Veel bomen kennen een jaarlijkse cyclus die samenhangt met de seizoenen. Het ontkiemen in de lente, het volledige tot bloei komen in de zomer, loslaten in de herfst en tot rust komen in de winter. Cycli die we ook herkennen in het leven van de mens.