De Muzen - Werkplaats voor stem zang en psychosynthese

De stem en het lied als middel tot zelfontplooiing

In mijn praktijk gebruik ik de stem en het lied als middel tot zelfontplooiing. Het gaat niet om de prestatie, om ‘mooi zingen’,  maar om de ervaring en de reflectie daarop. Steeds weer afstemmen op waar je bent, de vraag die in je leeft en wat je wilt ontwikkelen. De werkvormen die we kiezen zullen rust, verdieping en helderheid brengen: meditatie, visualisatie, reflectief schrijven, dans/beweging, ontspanningsoefeningen en zacht lichaamswerk.  Methodieken uit de psychosynthese kunnen daarbij ondersteunend zijn en dieper inzicht geven.

Stem en persoonlijke groei

Centraal staat bij mij de mens die zingt. Het lied, alle stemoefeningen en andere oefeningen die ik gebruik, zijn dienstbaar aan iemands zelfontplooiing. Ik geef dus geen gewone zangles, maar gebruik de stem en het lied voor persoonlijke ontwikkeling.

Psychosynthese en stem/zang

Psychosociale begeleiding houdt in dat je leert kijken naar je problemen, klachten, ervaringen en gevoelens en er vervolgens mee om leert gaan.

Het accent in de sessies ligt dan op psychosociale begeleiding en het werken met stem ondersteunt het proces van bewust worden en met name ook het ontwikkelen van nieuw gewenst gedrag.

Omdat ik aangesloten ben bij de NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (www.nvpa.org)  worden de sessies psychosynthese en stem/zang door de meeste verzekeraars vergoed.  Een aanvullend verzekerd is dan wel vereist.

Mariejan van Oort

Aangesloten bij:

NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

Deze onderneming heeft op dit moment geen aanbieding.

Deze onderneming heeft nog geen afbeeldingen

stuur mij een bericht