De Muzen - Werkplaats voor stem zang en psychosynthese

De stem en het lied als middel tot zelfontplooiing

In mijn praktijk gebruik ik de stem en het lied als middel tot zelfontplooiing. Het gaat niet om de prestatie, om ‘mooi zingen’,  maar om de ervaring en de reflectie daarop. Steeds weer afstemmen op waar je bent, de vraag die in je leeft en wat je wilt ontwikkelen. De werkvormen die we kiezen zullen rust, verdieping en helderheid brengen: meditatie, visualisatie, reflectief schrijven, dans/beweging, ontspanningsoefeningen en zacht lichaamswerk.  Methodieken uit de psychosynthese kunnen daarbij ondersteunend zijn en dieper inzicht geven.

Stem en persoonlijke groei

Centraal staat bij mij de mens die zingt. Het lied, alle stemoefeningen en andere oefeningen die ik gebruik, zijn dienstbaar aan iemands zelfontplooiing. Ik geef dus geen gewone zangles, maar gebruik de stem en het lied voor persoonlijke ontwikkeling.

Psychosynthese en stem/zang

Psychosociale begeleiding houdt in dat je leert kijken naar je problemen, klachten, ervaringen en gevoelens en er vervolgens mee om leert gaan.

Het accent in de sessies ligt dan op psychosociale begeleiding en het werken met stem ondersteunt het proces van bewust worden en met name ook het ontwikkelen van nieuw gewenst gedrag.

Omdat ik aangesloten ben bij de NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (www.nvpa.org)  worden de sessies psychosynthese en stem/zang door de meeste verzekeraars vergoed.  Een aanvullend verzekerd is dan wel vereist.

Mariejan van Oort

Aangesloten bij:

NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

De Kleuren van de Stem

Tweedaagse geaccrediteerde nascholing

Ieder mens heeft een persoonlijk palet van klankkleuren. Juist dat persoonlijke kleurenpalet, wat ontstaan is in wisselwerking met het leven, maakt dat de stem zo’n prachtig en krachtig instrument is in coaching en therapie. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier toch aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor het lied. De methodieken zijn eenvoudig en goed toepasbaar en kunnen een mooie aanvulling zijn op je manier van werken. Kosten: € 290,- inclusief reader, lunch

0

Cursus Zang en meditatie

Ochtenden om je hart uit te zingen en je ziel te voeden.

We zingen eenvoudige liederen (joods, mantra’s, indiaans, wereldmuziek) Soms verstillend of troostend, dan weer vreugdevol, krachtig en speels. Korte meditatieve momenten brengen je meer in het ‘zijn’, waardoor je ‘luisterend’ gaat zingen. De afwisseling van het zingen van liederen met meditatieve en reflectieve oefeningen zorgt voor een verdiepende wisselwerking. Voor ieder die zijn/haar stem wil laten klinken en het plezier van samen zingen wil ervaren. Maandelijks: 16-1, 13-2, 13-3, 10-4, 8-5, 5-6, 3-7 Tweewekelijks: 23-jan., 6-20 febr., 6-20 mrt., 3-17 apr. Kosten €225,- Foto: Kim Scholten Info: mariejanvanoort@gmail.com   www.demuzen.com

1
verleng aanbieding

Deze onderneming heeft nog geen afbeeldingen

stuur mij een bericht