Privacystatement

Bewust Eemland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen ook de NAW-gegevens vast van onze debiteuren (leden) en crediteuren ten behoeve van onze financiële administratie.
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via info@bewusteemland.nl.

Bescherming van uw gegevens

Bewust Eemland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail naar info@bewusteemland.nl.

Amersfoort, mei 2018